Niepoprawna pisownia

gdysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gdyż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gdyrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gtyż

Niepoprawna pisownia