Wyrażenie chciałabym zawsze zapisujemy łącznie. Pisownia rozłączna jest błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

chciałabym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chciałabym

Poprawna pisownia