Niepoprawna pisownia

funkcia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

funkcja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fónkcja

Niepoprawna pisownia