Niepoprawna pisownia

fotosóf

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fotosów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fotosuw

Niepoprawna pisownia