Niepoprawna pisownia

Ełropejczycy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Europejczycy

Poprawna pisownia, znaczenie: mieszkańcy Europy. Może być również pisane małą literą – przenośnie o osobach związanych z kulturą europejską, będących pod jej silnym wpływem.


Niepoprawna pisownia

Europeiczycy

Niepoprawna pisownia