Poprawna pisownia

za ostry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaostry

Niepoprawna pisownia