Poprawna pisownia

elegii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

elegi

Niepoprawna pisownia