Poprawna pisownia

elegancki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

alegancki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

legancki

Niepoprawna pisownia