Poprawna pisownia

Eiffla

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Ajfla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Eifla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Ejfla

Niepoprawna pisownia