Niepoprawna pisownia

dziewionty październik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziewiąty października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziewiątym dniu października, nie zaś o dziewiątym październiku.


Niepoprawna pisownia

dziewionty października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewiąty październik

Niepoprawna pisownia