Niepoprawna pisownia

dwunasty wrzesień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwunasty września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwunastym dniu września, nie zaś o dwunastym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dwónasty wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwónasty września

Niepoprawna pisownia