Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi wrzesień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty drugi września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym drugim dniu września, nie zaś o dwudziestym drugim wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty drugi wrzesień

Niepoprawna pisownia