Poprawna pisownia

dwudziesty ósmy lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu lipca, nie zaś o dwudziestym ósmym lipcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty ósmy lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty usmy lipca

Niepoprawna pisownia