Poprawna pisownia

dwudziesty dziewiąty września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dziewiątym dniu września, nie zaś o dwudziestym dziewiątym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty dziewiąty wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydziewiąty wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydziewiąty września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty dziewionty września

Niepoprawna pisownia