Niepoprawna pisownia

dwu-krotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwukrotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwókrotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu krotne

Niepoprawna pisownia