Poprawna pisownia

dwa tysiące piętnasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny piętnasty

Niepoprawna pisownia