Niepoprawna pisownia

drylion

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trylion

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tryljon

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trilion

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tryllion

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trylijon

Niepoprawna pisownia