Poprawna pisownia

druku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dróku

Niepoprawna pisownia