Niepoprawna pisownia

drobiazku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drobiazgu

Poprawna pisownia