Poprawna pisownia

dowolny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wolny

Niepoprawna pisownia