Niepoprawna pisownia

dowidzenia

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „dowidzieć”; znaczenie: móc, być w stanie dostrzec, zauważyć; występuje najczęściej z przeczeniem.


Poprawna pisownia

do widzenia

Poprawna pisownia