Poprawna pisownia

dotychczas

Poprawna pisownia, znaczenie: do tej pory, do tego momentu, do chwili obecnej. Dotychczas stanowi przykład przysłówka nieodmiennego, dodatkowo nie stopniuje się go. Przykładowe synonimy: dotąd i do tej pory.


Niepoprawna pisownia

dotyhczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotychczaz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tychczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotych czas

Niepoprawna pisownia