Poprawna pisownia

dopłynął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dopłynoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do płynął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do płynoł

Niepoprawna pisownia