Poprawna pisownia

doniosą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do niosą

Niepoprawna pisownia