Poprawna pisownia

dokumentne

Poprawna pisownia, znaczenie: kompletne, zupełne, dokładne. W przeszłości słowo to mogło oznaczać również: niebudzące wątpliwości, oparte na dowodach, autentyczne.


Niepoprawna pisownia

dokumętne

Niepoprawna pisownia