Poprawna pisownia

doczekały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekały

Niepoprawna pisownia