Poprawna pisownia

dobry wieczór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dobrywieczur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobrywjeczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobry wjeczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobrywieczór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dobry wieczur

Niepoprawna pisownia