Poprawna pisownia

dobiegła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do biegła

Niepoprawna pisownia