Poprawna pisownia

dobiegam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do biegam

Niepoprawna pisownia