Niepoprawna pisownia

do wcipni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowcipni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dofcipni

Niepoprawna pisownia