Niepoprawna pisownia

do rzucia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do żucia

Poprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dożucia

Niepoprawna pisownia