Niepoprawna pisownia

do mówisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domówisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

domuwisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do muwisz

Niepoprawna pisownia