Niepoprawna pisownia

do mnie mani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domniemani

Poprawna pisownia, znaczenie: bazujący jedynie na przypuszczeniach (a nie na stwierdzonych faktach).


Niepoprawna pisownia

domnie mani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do mniemani

Niepoprawna pisownia