Niepoprawna pisownia

do malowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domalowana

Poprawna pisownia