Niepoprawna pisownia

do konasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokonasz

Poprawna pisownia