Niepoprawna pisownia

do kładna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokładna

Poprawna pisownia