Niepoprawna pisownia

do czeka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczeka

Poprawna pisownia