Poprawna pisownia

ssanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zsanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z sanie

Niepoprawna pisownia