Poprawna pisownia

dla Kingi

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Kinga”.


Niepoprawna pisownia

dla Kingjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Kingii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Kingji

Niepoprawna pisownia