Niepoprawna pisownia

djagnozuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

diagnozuje

Poprawna pisownia