Poprawna pisownia

denerwuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

denerwóje

Niepoprawna pisownia