Niepoprawna pisownia

dembowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dębowy

Poprawna pisownia