Poprawna pisownia

dedukcja

Poprawna pisownia, znaczenie: forma wnioskowania opartego na zbiorze przesłanek.


Niepoprawna pisownia

dedókcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dedukcia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

deduksja

Niepoprawna pisownia