Poprawna pisownia

Danieli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Danielii

Niepoprawna pisownia