Poprawna pisownia

dałoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dało by

Niepoprawna pisownia