Poprawna pisownia

dalibyście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dali byście

Niepoprawna pisownia