Niepoprawna pisownia

cztero-miesięcznym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czteromiesięcznym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero miesięcznym

Niepoprawna pisownia