Poprawna pisownia

czternaści

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

14.

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

14-naści

Niepoprawna pisownia