Niepoprawna pisownia

czfarty sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czwarty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o czwartym dniu sierpnia, nie zaś o czwartym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

czfarty sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czwarty sierpień

Niepoprawna pisownia