Poprawna pisownia

częsta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czensta

Niepoprawna pisownia